Tjänster

Vi strävar efter att vårt dagliga arbete med att göra våra kunder glada ska göras utifrån våra värderingar: öppenhet, flexibel struktur och en vilja att överträffa. För att lyckas med detta strävar vi efter att arbeta med metoder och processer i världsklass:

ITIL - Information Technology Infrastructure Library

En uppsättning principer för att hantera IT-infrastruktur och kvalitetssäkrad leverans av IT-tjänster. Vi jobbar enligt ITIL kring drift, support och systemunderhåll.

PMP - Project Management Professional

PMP är en certifiering som genomförs av världsledande Project Management Institute för utbildning och kvalitetssäkring av projektledare i syfte att öka antalet framgångsrika projekt i en organisation genom att applicera standardiserade principer för projektledning. Våra projektledare har varit PMP-certifierade sedan 2008 och vi har sett ett konkret resultat: inga kundprojekt har överskridit budget med mer än 10% sedan dess.

Lean Production

Vi genomförde en Lean Value Stream Mapping tillsammans med Softhouse under 2009 för att inventera våra processer, visualisera vårt dagliga arbete och påbörja ett organisatoriskt förändringsarbete. Slutresultatet av arbetet innebär att vi har ökat medvetenheten om pågående aktiviteter i bolaget, visualiserat och dokumenterat affärskritiska processer och byggt en långsiktig strategi för hur verksamheten skall utvecklas framåt.

Agile Development

Agil systemutveckling är en metod som används vid mjukvaruutveckling för att ge större flexibilitet och snabbare resultat. Vi jobbar med agila metoder i vår produktutveckling och tillsammans med de kunder och partners vi jobbat med länge.