Pointer redesignar in det nya året

Pointer började det nya året med en redesign av sin hemsida på Tibet Servers Plattform. Tack vare den lättarbetade strukturen och inbyggda flexibiliteten kunde Tibet Server leverera projektet på bara 4 arbetsdagar från första skiss till lansering. Se den nya sidan här.

Pointer hjälper företag med uppföljning och rapportering som går utanför den vanliga redovisningen. Det handlar främst om sammanställning av data från olika interna och externa datakällor kombinerat med verksamhetsanalys. Resultatet blir snabbare, djupare och flexiblare uppföljning – en uppföljning som går att styra och agera på så att verksamheten kan nå de uppsatta målen. 

Kontakta gärna projektledare Christoffer Böös för mer information.

 

Om Tibet Server

Tibet Server är en webbplattform som låter företag arbeta med budskap, relationer och affärer för att förstärka affärspotentialen och förbättra effektiviteten.
Tibet Server är utvecklad i Java och bygger på Open Source-ramverket Apache Turbine för att möjliggöra flexibla och storskaliga lösningar där integration och kundanpassning utgör kritiska delar av helhetslösningen.

Om Tibet Server AB

Tibet Server logo v5 
(200x50px)Tibet Server AB utvecklar produkten Tibet Server och erbjuder drift, förvaltning, utbildning och konsultation. Försäljning sker direkt till kund samt genom partnerskap med kommunikationsbyråer, systemleverantörer och teknikkonsulter. I dagsläget ingår drygt 30 partners i Tibet Servers skandinaviska partnernätverk.