Om oss

Om Tibet Server AB

Tibet Server AB utvecklar produkten Tibet Server och erbjuder drift, förvaltning, utbildning och konsultation. Försäljning sker direkt till kund samt genom partnerskap med kommunikationsbyråer, systemleverantörer och teknikkonsulter. I dagsläget ingår drygt 30 partners i Tibet Servers skandinaviska partnernätverk.

Vår mission

Tibet Servers mission är att vinna förtroendet hos våra kunder och partners genom att visa fördelarna och möjligheterna med en strategisk webbnärvaro. Genom tillförlitlig teknik och kunniga människor fortsätter vi att utveckla vårt fullt integrerade webbsystem för att kunna erbjuda en flexibel online-lösning.
 

Vårt koncept

Tibet Server är en webbplattform som låter företag arbeta med budskap, relationer och affärer för att förstärka affärspotentialen och förbättra effektiviteten.
Tibet Server är utvecklad i Java och bygger på Open Source-ramverket Apache Turbine för att möjliggöra flexibla och storskaliga lösningar där integration och kundanpassning utgör kritiska delar av helhetslösningen.

Våra värderingar

Vi fokuserar på tre värderingar som styr vårt dagliga arbete och våra långsiktiga visioner:

Öppenhet

Vi strävar efter att vara öppna i vår interaktion med kollegor, kunder och partners. Vi drar nytta av öppen källkod för att skapa trygghet för oss själva och våra kunder. Genom öppenhet och insikt kan vi upprätthålla effektivitet och en hög kvalitet.

Flexibel struktur

Vårt sätt att arbeta och resultatet av vårt arbete skall bygga på en genomtänkt struktur som ger oss flexibilitet i våra val i dag och i framtiden. Vi hjälper våra kunder och partners genom att visa dem hur man arbetar på ett strukturerat sätt och ge en förståelse för hur man kan dra nytta av våra flexibla produkter och tjänster. Genom flexibilitet och struktur vi kan hantera förändringar och komplexa utmaningar.

Överträffa

Vi strävar ständigt efter att överträffa förväntningarna hos våra kunder. Vi kommer att stå starkare än våra konkurrenter genom vårt mod att driva innovativa lösningar och att ständigt utmana oss själva. Genom vår nyfikenhet, långsiktiga visioner och tydliga mål, kommer vi att överträffa alla förväntningar!